Istraživačka studija SERZAM2020: Dinamika reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj od 2005. do 2020. godine

Ovaj multidisciplinarni biobihevioralni projekt nastavlja se na dvije nacionalne studije seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih provedene 2005. i 2010. godine. Istraživanje ima dva cilja: (1) utvrditi trenutnu raširenost te vremensku dinamiku rizičnih seksualnih ponašanja u nacionalnoj populaciji mladih u dobi od 18 do 25 godina tijekom posljednjih 15 godina; (2) ispitati ulogu vjere i religioznosti kao zaštitnih čimbenika u kontekstu rizičnog seksualnog ponašanja. Drugi cilj projekta vezan je uz nepostojanje sustavne prevencije rizičnog seksualnog ponašanja među mladima te porast religioznosti u Hrvatskoj.

Očekujemo da će projektni uvidi pridonijeti razvoju empirijskim utemeljenih intervencija usmjerenih očuvanju reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj. Konceptualni pristup koji koristimo za ispitivanje povezanosti između religioznosti i izloženosti seksualnim rizicima originalni je doprinos znanstvenoj literaturi – kako u razjašnjavanju kontradiktornih nalaza tako i unaprjeđivanjem spoznaja o odnosu između religioznosti i reproduktivnog te seksualnog zdravlja mladih.

Open Science Framework web-stranica: https://osf.io/rz37p/

ISTRAŽIVAČKU STUDIJU FINANCIJSKI PODUPIRE HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST (PROJEKT BR. IP-2019-04-3609).